• wycinka drzew
  • usuwanie drzew trudnych
  • usuwanie wiatrołomów
  • regulacja korony drzewa
  • pielęgnacja zieleni
  • usuwanie gałęzi, konarów